InDesign

Det här programmet är ett marknadsledande layoutprogram för trycksaksproduktion och grafiskt material. Med Adobe InDesign kan du snabbt och snyggt leverera egna trycksaker.InDesign är det dominerande programmet bland informatörer men även ”amatörer” har glädje av det. Det är ett professionellt verktyg som tar fram orginal för trycksaker. Programmet har en stor mängd funktioner som attraherar professionella användare samtidigt som den är hanterbar för den som utgår från hobbybasis.

InDesign CS6

En stor fördel med InDesign CS6 är att man kan göra snygga trycksaker utan att vara uppkopplad. Och att man även kan spela upp de saker som man har skapat med hjälp av Adobe Flash Player. Det gör att arbetet blir lite roligare.CS6 har förbättrats väsentligt jämfört med sin populära föregångare CS5,5.  I CS6 går det till exempel att skapa PDF-formulär direkt i programmet. Dessutom sparas de teckensnitt man använder i en särskild lista för att det ska bli lättare att hitta tillbaka under arbetet. Det går även att spara hela eller exportera delar av png för att underlätta användande på nätet.I den nya versionen tillkommer även två nya språk, hebreiska och arabiska.

Animationer

Användnings området för Adobe InDesign fortsätter att växa. Nu går det även att använda interaktivt HTML de dokument som man arbetar med i programmet. Tack vare denna extrafiness kan man bland annat lägga till animationer eller Google Maps i sitt arbete.

Bredare användningsområde

Adobe InDesign är betydligt lättare att arbeta med jämfört med sina tidigare föregångare och användningsområdet är större. Eftersom du numera även kan använda programmet till att skapa innehåll för webben.